Neden Evrimsel Yaratılış?

evrimsel-yaratilisFizik kurallarına aykırı mucizevî/ani yaratılış ile Evrimsel Yaratılış arasındaki farkın, Allãh ile, Tanrı ve yarattığı özel insan inancı” arasındaki farka tekâbül ettiğini düşündüğümden bu konuya olduğundan fazla önem vermekteyim. Tanrı herşeyi bir “hikmetle” ve “maksatlı” şekilde yaratır; ama Allãh ismi verilmiş Tümel Varlığın “kendi kendini organize ve refere edebilmekte” olan algıladığımız boyutu ise deneme-yanılmayı“, “tesadüfleri/rasgeleliği *de* kendinde barındıran bir sistemdir (Dikkat, *de*).

Doğa kanunları örneğin bir bakteride tamamen “deneme-yanılma yoluyla/rastgele bir şekilde“, o bakteri türünün işine yarayacak “bilgiyi” genomunda mutasyonla üretir. Deneme-yanılma” yapan bir bilinçli kimlik/zeka yoktur elbette, Evrenimizin oluşumuyla beraber varlık kazanmış kanunlar sayesinde “kendiliğinden” gerçekleşir. Bakteriler rutin olarak mutasyona uğradığından, mutasyonlardan bir tanesi illaki ortam şartlarına uyum sağlama noktasında hedef tahtasını iyi veya kötü bir şekilde vuracaktır; ama vuracaktır! Tüm canlıların sahip olduğu biyolojik ve zihinsel özellikler, hatta insandaki “yüksek” farkındalık melekeleri” hep doğanın “deneme-yanılma mantığıyla” ve o türün yaşadığı ortamın şartlarının “zorunlu sonucu” olarak var olmuşlardır. Seçici olan ortam koşullarıdır. Rastgelelilik çeşitliliği üretirken, ortam şartları filtresi bu çeşitlilikten kendisine (filtrenin deliklerine) en uygun olanları seçer, yaşatır (deliklerden geçirir).

Örneğin, soğuk hava şartları, kendinde rastgele mutasyonla (kabaca) “kıl üreten doku” açığa çıkmış bireylerin zamanla seçilmesini sağlamıştır. Çünkü rastgele (deneme-yanılmayla) açığa çıkan bu özellik popülasyona yarar sağlayacaktır. Dolayısıyla bir çok kara hayvanı da -özellikle soğuk bölgelerde yaşayanlar- kıllıdır (Ayrıntılı bilgiler için bknz.)

İnsan türünün ataları da ayrıcalıklı olmamaları (“evren kendisi için yaratılmayıp”, kendisi evren içinde meydana gelmiştir) nedeniyle sık kıllı idiler. İnsanın yerel hayata geçişiyle beraber avladığı hayvan derilerinden kendisine giyecek yapıp soğuktan korunma-ısınma ihtiyacını gidermesiyle birlikte vücudun üretimi olan kıllara olan ihtiyacı da doğal olarak azalmış; ama iz olarak da kalmıştır. Benzer şekilde, C vitamini geninin üretimine olan ihtiyacımız da azaldığından genin mutant-işlevsiz hâli genomumuzda iz olarak kalmıştır. Bunlar geçmişin, evrimimizin izleridir! (Tanrı’nın vitamin satan, kıl gideren firmaların rızkını düşünerek böyle fazlalık yaratımlarda bulunmayacağını düşünüyorum. Bu bakış açısı sanırım bizlerin insan-merkezli duygusal şartlanmamızdan kaynaklanıyor.)

İnsan sistem içinde meydana gelmiştir. İnsanla (özel olarak) ilgilenen bir Tanrı yoktur! Aynı kalıntılar/fazlalıklar diğer türlerde de vardır. Bazı yılan türlerinde işlevsiz ayak ve kalça kemikleri, kör mağara balığında göz kalıntıları (göz çukurları var; ama gözler yok), atlardaki ek ayak parmak kemikleri, suda yaşayan balina fosillerinde bulunmuş olan ve günümüz balinalarında da hala gözlenebilen arka ayak kemikleri!… Bütün bu kalıntılar doğanın “deneme-yanılma ile en yararlısını bul mantığı” ile bir zamanlar türe işlev verdiği; ama gereksinimin azalmasıyla “iz olarak” bıraktığı tarihtir.

Doğal koşullarında yaşayan diğer hayvan türlerinde psikolojik hastalıklar gözükmez iken, insan kaygı, hırs, depresyon, bağımlılık ile mücadele eder durur. Bunun nedeni, hayvan atalarından doğal olarak aldığı duyguların kendine has “bilişsel zihni” ile çatışmasıdır. Nefs mücadelesi duygusal belleğimizdeki bu hayvani kalıntılarla ön-beynin bilişsel zekasının cihadıdır. Şahsımıza yapılan küçücük bir meydan okumada kendimizi bilişsel zekamızla kontrol edemememizin nedeni, duygusal-hayvani belleğimizin-kalıntılarımızın çok güçlü olmasıdır. Ezici çoğunlukla atalarımızdan aldığımız miraslar galip gelir ve karşıya sözlü-bedensel saldırıda bulunuruz. Bu reaksiyonu harekete geçiren limbik sistemimiz aynen hayvanlarda da bulunur. Görevi ise, korku-saldırı durumlarında mantıklı analiz yapmaya fırsat vermeden, düşünmeden anında harekete geçmektir. Bu sayede canlı kendisini de korumuş olur. Hayvanların yaşam mücadelesi için çok mühim olan bu sistem, insanda mantıksal zekanın evrimleşmesiyle insanın başına büyük bir bela/imtihan olmuştur…

Özetle; göklerden/ötelerden ışınlanan ne ruh/zeka/bilinç/kalp vardır, ne de şeytanî duygular… Işınlayacak olan tanrısal bir güçtür; kanunlarla oluşum ise Allãh’tadır.

Bu anlatım mantığına bakınca, salt fizik kanunlarının işleyerek rasgele üretim yaptığı anlamsız bir evren modeli karşımıza çıkıyor. Rastgelelilik, üretimin yöntemlerinden sadece birisidir. Büyük Patlama ile açılan evrende bu yöntemin milyarlarca yıl sonunda zorunlu sonucu Bilinci Hakîkat’e AYNA olan varlıkların bedenlerine hazırlamış olduğu ortamdır.

RUH kendini –anlatma sadedinde- deneyimlemek isteyince, kendini algılayacak –aracı- bir madde bedene ihtiyaç duymakta ve yeni bir Evrenin oluşumuna neden olmaktadır. Maddî evrenin ilk aşamalarında bilinçsiz olarak, deneme-yanılmayla, evreni/kendini -asgari düzeyde de olsa- (hayvanlarda) algılayacak bir zihne (madde bedeni algılayan bir üst boyuta) temas ettirir. İnsandaki beyine/bilince ulaştığında ise artık deneme-yanılmanın ötesinde, “kendini bilinçli olarak” daha derinlerindeki boyutlarını algılayabilme potansiyelini ortaya çıkarır.

RUH, kendini tam olarak ise Kamil İnsan ile seyreder! Deneme-yanılmayla oluşan bütün bu canlı zenginliği (Hiç bir zaman tanışamadığımız, kimsenin ilgisini çekmeyen, varlığından haberi olmayan nesli yok olmuş canlı türleri vs. dâhi) RUH’un madde beden yönünden Hz. İNSAN’a ulaşabilmesi/RUH’un kendini İnsan’ı Kamil olarak seyredebilmesi için üretilmiştir. İnsan tür olarak Evren içindedir belki; ama Evren de Hz. İNSAN için(de)dir.

Bu yorumları yapabilmek için Bilim’in şüphe olmayan teoremlerinden yararlanmaktayız. Bilim, her şeyi açıklayamaz elbette; ama artık bilim insanlarının şüphe etmediği bulgularını “her şeye olan bakış açımızda” çok iyi bir el feneri olarak kullanma hakkımız vardır. Bu bakış açısı olmadan din mecazlar/hayaller yığını olarak kalacaktır. “Hayallere dalmamak” için gerekli bakış açısını oluşturmada, Mehdiyet Çağımızın Biliminin bulguları kısıtlılık oluşturmaz (Kalbimizde aklımızı rahatlatacak, besleyecek Sevgiyi; gücümüz yetiyorsa Aşk’ı sakladığımız müddetçe…).

Bilim bu güzel seviyeye kolay gelmemiştir. Maneviyat ehlinin arınması için Aşk ateşine atılması gibi, bilim insanları da, bilimi dogmalardan arındırabilme uğruna ateşlere atılmıştır. Her seferinde de “her şey insan için vardırsaplantısına darbe vurmuş, hiç sorgulanmamış inançların gerçeklerle uyumsuzluğunu, mûcizevî müdahalelere gerek kalmadan, sistemin tıkır tıkır işlediğini savladığı teoremleriyle göstermiştir.

Şüphe edilmeyen bu teoremler bir gün açıklanamayan bir açık yakalandığında daha iyisi ile değiştirilmeyecektir, açık kalan kısımlar için yeni teoremler geliştirilecektir. Nasıl ki Einstein, Newton kanunlarının açıklarını yakalayıp bakış açımızı genişletti ise; ama Newton kanunları geçerliliğini yitirmedi ve hâlâ günlük yaşamımızda Newton kanunlarına aykırı olaylar gerçekleşmiyorsa, benzer durumlar Bilimin gelecek tarihinde de yer alacaktır.

Neden Evrimsel Yaratılış?” hakkında 17 yorum

 1. Yazılarınızın Bana göre bir kısmı doğru bir kısmı yanlış.Mesela
  (Yaklaşık olarak yazıyorum ayeti: Onlar ki ALLAH’A eli bağlı dediler, Kendi elleri bağlınısıcalar. ALLAH’IN eli olabildiğince açıktır.) Yani ALLAH bizimle ilgileniyor.
  Ayrıca Aşk’tan sevgiden bahsediyorsunuz, ALLAH O duyguları bizimde yaşamamızı istediğine göre Bizimle İlgilendiğini gösterir.
  Ayrıca Çoçuk misali soru sormak araştırmakta güzel demişsiniz, buda ALLAH’IN bizimle ilgilendiğini gösterir.. Örnekleri çoğaltmak mümkün…
  Başka bir anlamda söylediysen ki: Anladığım kadarı ile Sebepleri yerine getiren zaten mükafatı( Güzel Duyguları) alır diyorsanız ki Bana göre Bu niyette doğru. Ama bu şekilde açıklama yanlış bu İlgilenmediğinden değil EL- ADL ve EL-HAK olduğundandır.
  Doğruyu bulma isteğinizde Samimiyseniz ki (Ben öyle zannediyorum) iseniz üstesinden gelirsiniz.

 2. İnsan’a kadar Evrim bilinçsizce ilerledi. İNSAN’dan sonra ise Bilinçli Evrim başlamıştır. BİLİNÇli evrim ile Farkındalık artışı ile Allãh isimli Tümel Varlığın “ilgi” alanına (mecâzî anlatım olarak) girilir.

 3. Hz. Musa (a.s)’nın asasını atarken deneme yanılma yöntemi ile yılana dönüşmesi söz konusu olmadığına göre. Kainaatta kontrollü bir müdahale ile şekillenmiştir.

  1. Kur’ãn kıssalarını sembolik anlatımlar olarak gördüğüm ve ötedeki bir Tanrı’ya ve O’nun müdâhalelerine inanmadığım için Bilinçli ve Bilinçsiz Evrimsel Yaratılışı kabul etmekteyim.

 4. Şu an Sana göre Ötede, Ötede olmasının sebebi Tamamen O olamaman. İşte bu da perdedir. Perde yi ortadan kaldırmak içindir asa. Noksan Sıfatların olduğu sürece Öteki dir Senin için.

  1. Bana göre ötede demiyorum; “Ötede bir Tanrı anlayışını” kabul etmiyorum diyorum. Yorum ve yazılarımı yavaş yavaş, düşüne düşüne, dikkatli bir şekilde yapmaya/yazmaya çalıştığım için okuyucu ve OKUR’un da anlatmak istediğime ulaşabilmesi adına yaklaşık performansla yorum ve yazılarımı tetkik etmesi gerekir.

   “Sen, ben, o vs.” bağımsız bir birim olarak zâten var olmadığımız için “Tamamen O olmak” diye bir şey yoktur.

 5. normal bilinçli insanları tasavvuf a teklik bilincine yöneltmenin programlı bi düzeneği yapılamazmı zevkli ve okudukça içine çekeceği?

 6. normal bilinçli insanların teklik bilincine erecegi yollar apaçık meydandadır,ama bu yollara giriş susamayana su vermeyiniz mantıgı ile açılır

 7. Sayın Özcan. İki konudaki görüşünüzü almak isterim.
  1- Büyük patlama dediğimiz teorideki patlayan enerji nasıl var olmuştu. Zaten var idiyse bir bilinçlemi patlamayı planladı ve bu bilinç mi mevcut evreni oluşturdu
  2-Evren halen genişlemeye devam ediyor ise; Neyin içinde genişlmektedir. Bir şey ancak başka bir şeyin içinde var olabileceğine göre, evreni çevreleyen nedir. Evren dışınıda konturol eden bir güç olmalımıdır?
  selamlarımla

 8. 1- Evet, madde evrenimizin Büyük Patlama ile meydana gelişinden önce halihazırda var olan Soyut, ışık hızı ötesi titreşen Bilinç Evreninden bizim madde evrenimiz Determinist ve Holografik yasalar gereği belirli bir FARKINDALIK dahilinde meydana gelmiştir. Bu konularla ilgili olarak birbirinin devamı niteliğindeki şu yazılara bakmanızı tavsiye ederim: 

  https://sonsuzlukkulesi.com/gizli-hazine-alemin-belirisi/
  https://sonsuzlukkulesi.com/zihnin-belirisi/
  https://sonsuzlukkulesi.com/insanin-evrimi/
  2- Evrenimiz de bu Soyut Bilinç Evreni [Süper Uzay, Hilbert uzayı, Misal Alemi vs.] içinde genişlemektedir. Bunu şuna benzetebiliriz. Hayalinizde bir balon şişirin ve o balonun içine insanlar yerleştirin. Balonun içindekilere göre balon neyin içinde genişlemektedir? :)

 9. “Seçici olan ortam koşullarıdır.”
  Saksı kafaya denk gelmedi, kafa saksının altına rast geldi :)

  Sevgiler..

 10. Evrim diye birşey mümkün değil. Çünkü madde dediğimiz şey saniyede binlerce defa yok olup var olduğuna göre, gelişme diye birşey imkansız oluyor. Bu sayede hiçbirşeyin evrimleşmeye imkanı dahi yok. …diye bir yazı okumuştum
  sizce ???

  1. Bu soruya cevap vermem diye bir şey mümkün değil. Çünkü madde dediğimiz şey saniyede binlerce defa yok olup var olduğuna göre, bu soruya cevap vermem diye birşey imkansız oluyor. Bu sayede hiçbirşeyin bu soruya cevap verme imkanı dahi yok. :)

 11. berkan

  bu kadar tefekkürden sonra bu deneme yanılma hiç uymamış. Her şey her an Allah’ın bilgisi ve izni dahilindedir. Aksini düşünmek Allah korusun şirke vesile olur. Diyeceksin ki evrim Allah’ın izniyledir. Tamamda öyle tesadüf falan yoktur. Her şey onun rızasına uygun olarak gelişmektedir. Evrim neyin hayırlı olup olmadığına karar veremez.

 12. Deneme – yanılma yapan Allah, Allah’ın Zât’ı değil..
  Algıladığımız boyutta, yani isimler- Fiiller âleminde..

  Bunda şaşılacak bir şey yok.. Allah’ın bilgisi ve izni = evrendeki işleyen kanunları dahilinde nasıl ki İnsan suç ve günah işliyor ise Allah’ın Zatına rağmen.. Çokluk âlemindeki moleküllerin, bakterilerin deneme – yanılma/tesadüf/rastgeleliği de bu şekilde.. Bu durum, başıboşluk – nizamsızlık demek değil.. Bilimde tesadüf/rastgelelik önceden hesaplanabilir olmayan anlamında kullanılır, keyfiyet içermez!

  1. Selam,

   “Deneme/ yanılma” sözcüklerinin burada tanımlanan durumu layıkıyla ifade etmediğini düşünüyorum.
   Sizin de belirttiğiniz gibi (eğer yanlış anlıyorsam kusura bakmayın); “Evrensel kanunlar çerçevesinde meydana gelebilecek bütün olasılıklar meydana gelir ve bunların içerisinde ‘ortam şartları filtresinden geçebilenler’ varlığına devam eder, geçemeyenler yok olur.
   Bu “deneme/yanılma” değil de, “füzyon”muş gibi geliyor bana.

   Evrim her an devam ediyor; Çamurdan yaratılan Adem’in kömüre veya elmasa dönüşüm süreci.

   Pek bilimsel olmadı gerçi :)
   Sevgiler..

 13. Yanlış bir şey bulamadığım bu yazıda Kuran’a başvurulmaması şanssızlık olmuş. Elliye yakın ayette evrimden söz ediliyor, evrimin adı bile var. Bu kadar zengin bir kaynak varken, varlığından kuşku olmayan bir şeyi hiç bir gönderme yapmadan anlatmak şanssızlık olmuş. Yazıyı okuyup açlığını gideremeyen okura Kaan Göktaş’ın Kuran Açısından Evrim Teorisi ve Yılmaz Yunak’ın Kuran’daki Maymun kitaplarını önereyim. İngilizce biliyorsa Shanavas’ın Islamic Theory of Evolution kitabını önereyim ki benim bildiğim en iyisidir. Buna karşın başvurmadığı, dokunmadığı evrim ayetleri ve üzerinden atladığı alt konular vardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir